Fossiler på nettet

Mange steder på nettet er der sider om fossiler.
De er lavet af både almindelige mennesker og museer,
og de er meget forskellige. Se nogle af dem her - og se også
Stenklubbernes hjemmesider.


Forsiden
Fossiljagt i Danmark

Hvad kan man finde?
Se de forskellige
typer af fossiler

Børn finder fossiler
Læs om børn, som har
fundet berømte fossiler

Fossiler på nettet
Links til gode websider
om fossiler

Stenklubber
Mød andre,
der går op i fossiler,
og se deres websider


 

Naturvejleder Jan Tidemand fortæller om
at få øje på det usædvanlige,
når man går på fossiljagt:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/NetopNu/April/fossil_jantideman.htm

 I "Geologisk Nyt" kan man bl.a. læse om en
stor pliosaur, som blev fundet på Svalbard:
 http://www.geologisknyt.dk/index.php?id=1154

Her kan man finde flere områder, der egner sig til
at lede efter fossiler, selv om der ikke er et museum i nærheden:

http://ingemann.schnetler.dk/hvad_er_fossiler.htm
og man kan læse om "Fossiler i undervisningen":
http://ingemann.schnetler.dk/fossiler_i_undervisning.htm 

Her er et kort over gode steder i Jylland,
hvor man kan lede efter fossiler, selv om
der ikke er et museum i nærheden - "Den jyske fossilrute":
http://www.fossiler.dk/default.asp?side=lokaliteter&valg=kort

Skillingbro Kalkgrav har en fin hjemmeside om
de fossiler, man kan finde i kalk - og hvordan man graver dem ud:
http://www.roldskov.info/Fossiler_i_kalken-923.aspx

Hos Skandinavisk Dyrepark, Djursland,
har de et helt skelet af en mammut:
http://www.skandinaviskdyrepark.dk/index.dsp?area=43

Mange billeder af fossilfund, især fra Faxe Kalkbrud:
http://www.leifsfossilsider.dk/

Dinosaur-fodspor på Bornholm:
http://www.naturbornholm.dk/site/de_danske_dinosaur/

 

 
Følg Felix på
Facebook
- med nyt om
fossiler og
fossiljagt!

Læs mere om bogen

Felix og det
mystiske fossil


Forlaget Vingholm
- spændende bøger
med op til 50% rabat

F.eks. DRAGESTENEN kr. 48

 


Alle tekster på dette website © 2012 Forlaget Vingholm I/S
medmindre anden copyright er angivet.

Brugere kan frit printe materialet til eget, ikke-kommercielt brug på disse betingelser:
1. At dokumenterne forbliver hele og uden ændringer.
2. At fossil.vingholm.dk angives som kilde.
Tilladelse til kopiering og/eller kommercielt brug skal indhentes skriftligt fra Forlaget Vingholm I/S.